Koce termiczne

Koce termiczne należy mieć przy sobie podczas wycieczki w góry. Folia NRC zwana też folią ratunkową może nam uratować zdrowie, a nawet życie w kryzyskowej sytuacji. Folia życia zapobiega wychłodzeniu ciała, co np. podczas wypadku w górach może mieć kluczowe znaczenie. Również nagłe załamanie pogody lub wypadek mogą spowodować niemożność kontynuowania wędrówki i konieczność czekania na służby ratunkowe. W sytuacji awaryjnej nie można doprowadzić do wyziębienia organizmu. Należy zawsze mieć przy sobie folię termiczną NRC lub worek ratunkowy NRC. Schronienie awaryjne ochroni nas przed zimnej i wiatrem. Osoba poszkodowaną należy szczelnie owinąć folią NRC aż do przybycia służb ratunkowych.