Przyrządy asekuracyjne

Przyrządy asekuracyjne i zjazdowe to jeden z podstawowych elementów sprzętu wspinaczkowego. Przyrządy asekuracyjne pozwalają na zachowanie pełnego bezpieczeństwa bez względu na to, czy wspinamy się na skałkach czy zdobywamy wysokie szczyty. Przyrządy zjazdowe służą do bezpiecznego i szybkiego powrotu na ziemię poprzez zjazd z wysokości przy użyciu liny. Najczęściej przyrządy asekuracyjno - zjazdowe umożliwiają zarówno skuteczną asekurację jak i bezpieczny zjazd na linie. Jednak każde z nich ma swoje zalety jak i wady, przyjrzyjmy się więc im bliżej.

Przyrządy asekuracyjno - zjazdowe dzielą się na trzy podstawowe grupy:

► przyrządy asekuracyjno - zjazdowe klasyczne - ich działanie oparte jest na sile tarcia; do tej grupy należy zaliczyć takie przyrządy asekuracyjne jak: wyblinka na karabinku, ósemka, kubek asekuracyjny oraz  płytka Stichta;

► przyrządy asekuracyjno - zjazdowe półautomatyczne - ich działanie oparte jest na połączeniu siły tarcia oraz zacisku;

► przyrządy asekuracyjno - zjazdowe automatyczne - ich działanie oparte jest na sile zacisku (zakleszczają się).

 

PRZYRZĄDY ASEKURACYJNO - ZJAZDOWE KLASYCZNE

PÓŁWYBLINKA NA KARABINKU

Półwyblinka na karabinku to najprostsza metoda asekuracji, która jest bardzo skuteczna nawet przy zabłoconej lub ośnieżonej linie. Niestety ma również swoje wady, jak to, że mocno skręca linę oraz podczas jej stosowania wymagane jest duże doświadczenie wspinacza.

ÓSEMKA ZJAZDOWA

Ósemka jest doskonałym przyrządem do szybkich zjazdów, ponieważ generuje małe siły tarcia i zjazd jest płynny. Jest to równocześnie jej wada, jeśli chcemy użyć ósemka do hamowania, ponieważ przy użyciu zbyt cienkiej liny, może być ona za mało skuteczna.

KUBEK ASEKURACYJNY

Kubki asekuracyjnie są obecnie chyba najbardziej rozpoznawalnym przyrządem asekuracyjnym. Są proste, wygodne w użytkowaniu oraz niezawodne. Kubki asekuracyjne powstały jako udoskonalenie płytki Stichta, dlatego też są do niej bardzo podobne, jednak zamiast repika (pętelki z repsznura) mają stalowe ucho, do którego wpina się karabinek HMS. Kubki asekuracyjne pozwalają na asekurację na linach statycznych oraz dynamicznych, w tym na pojedynczych, połówkowych i bliźniaczych. Są bardzo uniwersalne i wytrzymałe. Należy pamiętać, iż w przypadku asekuracji za pomocą kubków asekuracyjnych osoba asekuracyjna musi trzymać linę przez cały czas.

PŁYTKA STICHTA

Płytka Stichta to płaska okrągła płytka z dwoma podłużnymi otworami służąca do asekuracji, ale gorzej sprawdza się przy zjazdach. Płytki Stichta są bardzo wytrzymałe i dobrze współpracują niemal z każdym rodzajem lin, z wyłączeniem lin mokrych oraz zlodowaciałych. Płytkę Stichta zawsze należy używać z repikiem, który będzie ją zabezpieczać przed przesuwaniem się po linie.

 

PRZYRZĄDY ASEKURACYJNO - ZJAZDOWE AUTOMATYCZNE

Samoblokujące się przyrządy asekuracyjne, inaczej automatyczne, blokują się podczas odpadnięcia, które wiąże się z gwałtownym szarpnięciem liny. Taki przyrząd automatycznie zakleszcza się na linie i następuje zatrzymanie odpadania. Trzeba pamiętać, że przyrządy automatyczne mogą okazać się zawodne w sytuacji, gdy odpadanie dotyczy osoby lekkiej, np dziecka. Dlatego też, podczas asekuracji przyrządami samoblokującymi się bezwzględnie zawsze należy trzymać linę hamującą.

Przyrządy asekuracyjne automatyczne są dobrym rozwiązaniem na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub drogach sportowych wyposażonych w solidną asekurację. Niestety współpracują one tylko z linami pojedynczymi oraz posiadają małą dynamikę, przez co występuje duża siła hamowania.